Dăm gỗ Thông

    2.000

    mua dăm gỗ Hiệu quả về chi phí : Dăm gỗ thường ít tốn kém hơn so với các nhiên liệu hóa thạch khác , thấp hơn cả củi gỗ truyền thống nếu sử dụng lò đốt tầng sôi , lò chuyên dụng đốt dăm , lò đốt dăm tự động . khiến chúng trở thành một giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí để đốt lò hơi và sản xuất năng lượng.

    Danh mục: