Xi-lanh nhôm [Zess] cho RZ350

9.207.878

Xi lanh mạ nhôm được phát triển và sản xuất cho RZ350.