GÓI THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN CƠ BẢN DOANH NGHIỆP

GIÁ TỪ 6,700,000đ – 9,000,000đ/logo

Số lượng ấn phẩm 10 

Số lần chỉnh sửa 8 

Nhận diện ngành nghề đa lĩnh vực 

Thơi gian bàn giao lần 1 10 ngày

Nghiệm thu bàn giao sau 5 ngày  

Bảo hộ logo có 

 

 

GÓI THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CAO CẤP

GIÁ TỪ30,000,000đ – 40,000,000đ GÓI

Số lượng ấn phẩm 25

Số lần chỉnh sửa không giới hạn

Nhận diện ngành nghề đa lĩnh vực 

Thiết kế và chỉnh sửa không giới hạn 

Bảo hộ thương hiệu 

+

 

 

xem thêm bằng giá tên miền
xem thêm bảng giá website
xem thêm bảng giá quảng cáo
Upload Image...